Nyheter

Utsorterade stolar

De s k positionsstolarna som står mot väggen på miljöhuset - var så god att ta en eller flera om du vill. / Styrelsen

Vårstädning!

Ett antal medlemmar samlades i dag för att fixa till ute! Carportar sopades, leksaker för småbarnen  och nya stolar bars fram, bord torkades av mm. 

De uteleksaker, för lite större barn, krocket, badminton mm som har förvarats i tvättstugan finns nu i dynboxen bredvid lusthuset. 

Jobbet avslutades med en gemensam fikastund i solens sken!

 

.

Tråkigt

En tråkig ”nyhet” som väl alla som använder miljörummet reda sett:
Det har lämnats en hel del skrot  utanför miljörummet! Elektronik, dunk med glykol, cykelhjälm mm. 

Det hör inte hemma där och inte i miljörummet heller. Sådant ska boende själva lämna på återvinningen.
Styrelsen

Städdag söndag 9 juni 14-16

Välkomna att snygga till i vår förening på söndag! 

Lusthuset är redan städat, tack till paret Persson! Men det finns annat att göra, snygga till utemöblerna i trä, måla i miljörummet, en del som ska bäras ut och ställas i ordning inför sommaren. 

Oömma kläder och kanske handskar om du har. 

Fika för alla som vill, även om du inte har möjlighet att delta I själva arbetet! 

Anmälan till fika på lista i tvättstugan. 
Styrelsen